СТОЛИЦАТА Столични райони Студентски

ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1884440
В момента има 22 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юли 2024
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
logo EU BG OPAK logo logo ESF BG

Администрацията на район „Студентски”, стартира проект по „Изграждане и усъвършенстване на знанията и уменията на служителите от общинската администрация на Столична община – район „Студентски” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-89 от 27.01.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент: Столична община – район „Студентски”
  Обща стойност на проекта: 89 844, 17 лева
  Размер на безвъзмездна финансова помощ: 100%
  Период на изпълнение: 9 месеца

Целевата група обхваща 60 служители от общинската администрация на Столична община, район „Студентски”.
Обща цел на проекта е подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите от общинската администрация на район „Студентски“, във връзка с повишаване качеството на предоставяните услуги на гражданите и представителите на бизнеса в района.
Поставени са следните специфични цели:
• Модернизиране и повишаване качеството на обслужването от страна на администрацията;
• Развитие на специфичните знания и умения на служителите в общинската администрация и на индивидуалния потенциал на всеки служител в съответствие с установените нужди от повишаване на ефективността и ефикасността при изпълнение на задълженията им;
• Обучение на служителите от общинската администрация по теми насочени към създаване на условия и за постигане на изискванията и критериите за ефективна работа;
• Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация, съобразно установените потребности за подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса;
• Създаване на условия за устойчиво развитие на човешкия потенциал чрез обмен на опит и знания между служителите и умения за ефективна работа в екип.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

  
YouSofia