Публикации

ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1856103
В момента има 77 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юни 2024
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 

19 май 2016 г.

141218 Ldr3 bulgarflag

141218 Ldr2

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” МИГ Сливница – Драгоман
Приета е Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/
на Сдружение МИГ Сливница – Драгоман

  На 10.05.2016 г. МИГ Сливница – Драгоман проведе Общо събрание, на което единодушно беше приета Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ за периода 2016-2023 г. Основната стратегическа цел на СВОМР е „Използване на потенциала на територията на МИГ Сливница – Драгоман за интензивно, устойчиво и природосъобразно развитие”, със следните приоритети:
    1. Повишаване на икономическия капацитет на селскостопанския сектор, чрез подкрепа за екологично и биологично насочени производствени дейности –Повишаване на дела на земеделския сектор в икономиката на територията на МИГ; Преструктуриране и модернизиране на стопанства от територията на МИГ, заети с биологично производство за подобряване на конкурентоспособността на земеделското производство на територията на МИГ; Повишаване на добавената стойност на селскостопанския сектор на територията на МИГ; Повишаване на заетостта в земеделския сектор.
    2. Подобряване качеството на живот на територията, съхраняване на околната среда и възстановяване на горския фонд – Подобряване на градската среда, свързаността на населените места, социалната инфраструктура и услуги, туристическата инфраструктура и услуги на територията на МИГ; Съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ и развитие на културната идентичност и традиции на територията на МИГ; Залесяване и възстановяване на горския фонд и преустановяване на процесите на ерозия на почвите на територията на МИГ, борба със замърсяването на въздуха и загубата на водни ресурси.
    3. Увеличаване на икономическия капацитет на микропредприятията и разкриване на работни места – Стимулиране на икономическия растеж на микропредприятията в индустриалния сектор и сектора на услугите на територията на МИГ „Сливница – Драгоман” с цел създаването на устойчива заетост.
    4. Успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Сливница – Драгоман.
  160519 slivnitzaОбщият бюджет на СВОМР на МИГ Сливница – Драгоман е 2 604 000.00лв., като най-голям е размерът на средствата по Приоритет 2, който е свързан с подобряване на условията на живот на територията и цели основно реализирането на проекти за обществено ползване. Резултатите по този приоритет, освен за обществена полза ще имат значение и за икономиката на територията на МИГ, особено за субектите, заети в сектора на услугите и по-специално в туризма. Над 60% от средствата за проекти към СВОМР са предвидени за приоритети 1 и 3, които са предназначени за реализацията на частни проекти. По този начин се подкрепя развитието на икономиката на територията на МИГ, което от своя страна ще се отрази и положително на социалната картина.
Бюджетът на СВОМР е разпределен балансирано между отделните основни приоритети. Това олицетворява стремежа на МИГ за подкрепа на основните идентифицирани направления за развитие на територията, без да има преобладаваща подкрепа за някой от тях, тъй като Стратегията за водено от общностите местно развитие е изградена въз основа на взаимно допълване и взаимодействие между различните приоритети, цели, дейности и резултати.

Сдружение „Местна инициативна група Сливница - Драгоман”,
Договор № РД 50-196/07.12.2015г.,
2200 гр.Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет.1,  тел: 0887431215 ,
E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.         web: www.mig-SD.org
 
YouSofia